Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Slovanská 781, Liberec
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Václav Ježek, MBA - Sales manager
Email
info.cz@delbag.com
Website
http://www.delbag.com
WWW
www.delbag.com
Zaměření
DELBAG se specializuje na výzkum, vývoj, výrobu a prodej následujících výrobků:
- speciální filtry pro bojová vozidla
- kolektivní filtry pro kryty civilní obrany
- vzduchové filtrační vložky, HEPA filtry, kapsové filtry a filtrační rohože
- vzduchové potrubní filtry, odprašovací kolektory, elektrostatické filtry a filtrační systémy sání vzduchu
Main Activities
DELBAG specializes in the research, development, production and sales of:
- special filters for combat vehicles
- collective filters for defense shelters
- filter elements, HEPA filters, bag filters and filter mats
- air duct filters, dust collectors, electrostatic filters and air intake filter systems
Ulice / Street
Slovanská 781
Město / City
Liberec
PSC / ZIP
463 12
075 15 910
DIČ / VAT
CZ07515910
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Obchodní a ostatní