Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Luční 1391/11, Jablonec nad Nisou
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Petr Čermák
Logo
Email
petr.cermak@malina-safety.cz
Website
https://www.malina-safety.cz/
WWW
https://www.malina-safety.cz/
Facebook
https://www.facebook.com/Malina-Safety-sro-381785875224990
Zaměření
Společnost Malina - Safety s.r.o. je zaměřena na návrh, vývoj a výrobu filtrračně-ventilačních systémů CleanAIR® pro ochranu dýchacích cest v různých průmyslových prostředích. Firmu založil pan Ctirad Malina v roce 1990 jako velkoobchodní společnost se svářecím zbožím. V roce 1995 jsme vyvinuli první filtračně-ventilační jednotku, která byla v roce 1996 schválena pro Evropský trh. Neustále rozvíjíme portfolio produktů a rozšiřujeme celosvětovou distribuční síť.

Dlouhodobým cílem společnosti je poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní produkt v oblasti ochrany dýchacích cest. Protože vysoce kvalitní výrobky jsou pro firmu prioritou, zavedla společnost systém řízení jakosti ISO 9001: 2008 a AQAP 2110 – vojenský standard NATO. V roce 2010 získala ocenění Expoprotection Paris Innovation Trophy za jednotku Chemical 2F, v roce 2018 totéž ocenění získala za ochranný oblek s filtračně-ventilační jednotkou Ultimate GX.

Main Activities
Company Malina - Safety s.r.o. is specialized in design, development and manufacturing of powered air respiratory devices CleanAIR® for personal protection in various industrial environments. Founded in 1990 by Mr. Ctirad Malina as a wholesale company with welding equipment. We developed our first powered respiratory unit in 1995 and it was approved for European market in 1996. We are continuously developing the portfolio of products and enlarge the worldwide distribution network.

Company long-term aim is to provide customers the high quality product on the field of respiratory protection. Because the high quality products are priority, company introduced the quality management system ISO 9001:2008 and AQAP 2110 – the NATO military standard. In 2010 company received the Expoprotection Paris Innovation Trophy prize for the Chemical 2F unit.
Ulice / Street
Luční 1391/11
Město / City
Jablonec nad Nisou
PSC / ZIP
466 01
25430238
DIČ / VAT
CZ25430238
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Obchodní a ostatní
Logo do listingu