Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Václavské náměstí 832/19, Praha 1
Logo
Email
martina.kollingerova@aon.cz
Zaměření
Aon plc (NYSE:AON) je globálním lídrem v odvětví profesionálních služeb poskytujícím široké spektrum řešení v oblasti rizik. S pomocí více než 50 000 kolegů ve 120 zemích a za využití jedinečných tržních dat a důsledných analýz poskytujeme klientům řešení, která snižují volatilitu a zlepšují výkon. V České republice Aon působí od roku 1993 s více než 250 zaměstnanci. Díky zkušenostem, globálnímu dosahu a nejmodernější analytice jsme schopni lépe poskytovat informace a rady, které společnostem pomáhají chránit a rozvíjet jejich podnikání. Naším cílem je umožnit všem klientům činit lepší rozhodnutí.

Mezi oblasti našich služeb patří:
• Risk consulting
• Pojištění a zajištění
• Lidské zdroje
• Data a analytika
• Asistence při likvidaci pojistných událostí
Main Activities
Aon PLC (NYSE:AON) is a leading global professional services firm providing a broad range of risk solutions. With the help of more than 50,000 colleagues in 120 countries and using unique market data and rigorous analysis, we provide clients with solutions that reduce volatility and improve performance. Aon has been operating in the Czech Republic since 1993 with more than 250 employees. With experience, global reach and state-of-the-art analytics, we are better able to provide information and advice that helps companies protect and grow their businesses. Our goal is to enable all clients to make better decisions.

Our areas of service include:
• Risk Consulting
• Commercial Risk and Reinsurance Solutions
• Health Solutions
• Data & Analytic Services
• Assistance in settling insurance claims
Ulice / Street
Václavské náměstí 832/19
Město / City
Praha 1
PSC / ZIP
11000
47123672
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu