Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
U Pekařky 484/1A, Praha 8
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Miloš Blaškovan, CEO
milos.blaskovan@3dees.cz
+420 724 173 114
Logo
Email
3dees@3dees.cz
Website
http://www.3dees.cz
WWW
www.3dees.cz
Zaměření
1) prodej a servis kompletních řešení pro aditivní výrobu
2) produkční 3D tiskárny HP, 3D skenery Zeiss a GOM pro průmyslové využití
3) poradenství spojené se zavedením aditivní výroby ve firmách
Main Activities
1) sales and service of complete solutions for additive production
2) HP production 3D printers, Zeiss 3D scanners and GOM for industrial use
3) consulting associated with the introduction of additive production in companies
Ulice / Street
U Pekařky 484/1A
Město / City
Praha 8
PSC / ZIP
180 00
05997577
DIČ / VAT
CZ05997577
Kategorie
Obchodní a ostatní