Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Pražská 2460/3, Blansko
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jan Kučera
Jednatel / CEO
Logo
Email
jan.kucera@bois-filtry.cz
Zaměření
• vývoj, výroba a prodej prodyšných NBC ochranných oděvů
• vývoj, výroba a prodej multispektrálních maskovacích prostředků
• zahraniční obchod s vojenským materiálem (NBC ochrana a detekce, maskovací systémy, služby)
Main Activities
- development, manufacturing and sale of
- air-permeable NBS protective suit
- multi-spectral camouflage systems (camouflage nets, mobile camouflage and personal camouflage)
- foreign trade in military materials (NBC protection and detection, camouflage systems, services)
Fax
+420 516 410 562
Ulice / Street
Pražská 2460/3
Město / City
Blansko
PSC / ZIP
678 01
449 62 592
DIČ / VAT
CZ44962592
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní