Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Sokolovská 675/9, Praha 8 – Karlín
Logo
Email
info@pppartners.cz
Zaměření
Společnost PP Partners Prague a.s. působí na trhu již od roku 2007. V současnosti se plně specializuje na poskytování PR služeb a mediálního poradenství zákazníkům z nejrůznějších oblastí průmyslu, obchodu a služeb.
Main Activities
PP Partners Prague a.s. has operated on the market since 2007. The company has been operating on the market since 2007. It is fully specialized in providing PR services and media consulting to customers for example from various fields of industry, trade and services.
Ulice / Street
Sokolovská 675/9
Město / City
Praha 8 – Karlín
PSC / ZIP
186 00
282 04 671
DIČ / VAT
CZ28204671
Kategorie
Obchodní a ostatní