Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Trnkova 3104/117c, Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Miloslav Popovič
Logo
Email
mpopovic@svsfem.cz
Zaměření
Numerické simulace v oblasti rychlých dějů jako například šíření tlakové vlny, protivýbuchová odolnost, balistická odolnost. Numerické simulace elektromagnetických dějů (stínění, rušení, nízké i vysoké frekvence).
Main Activities
Numerical simulations of high velocity problems, i.e. blast wave attack, blast and balistic resistance. Numerical simulations of electro-magnetics problems (LF & HF).
Ulice / Street
Trnkova 3104/117c
Město / City
Brno
PSC / ZIP
628 00
155 48 180
DIČ / VAT
CZ15548180
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Komunikační a radiolokační systémy, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Zbraně systémy řízení palby munice, Vývoj výcvik a opravárenství