Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Škrochova 3886/42, Brno – Židenice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Miloslav Popovič
Logo
Email
info@svsfem.cz
Zaměření
Numerické simulace v oblasti rychlých dějů jako například šíření tlakové vlny, protivýbuchová odolnost, balistická odolnost. Numerické simulace elektromagnetických dějů (stínění, rušení, nízké i vysoké frekvence).
Main Activities
Numerical simulations of high velocity problems, i.e. blast wave attack, blast and balistic resistance. Numerical simulations of electro-magnetics problems (LF & HF).
Ulice / Street
Škrochova 3886/42
Město / City
Brno – Židenice
PSC / ZIP
615 00
155 48 180
DIČ / VAT
CZ15548180
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Komunikační a radiolokační systémy, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Zbraně systémy řízení palby munice, Vývoj výcvik a opravárenství