Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Modletice 141, Modletice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jiří Musil – Futuretech
Sales Specialist
Logo
Email
jiri.musil@karcher.cz
Zaměření
Kärcher Futuretech – je německá špičková technologie. Kärcher Futuretech je stoprocentně vlastněná dceřiná společnost skupiny Kärcher. Řešení společnosti Kärcher Futuretech v oblasti
dekontaminace CBRN, zásobování vodou, vybavení vojenských táborů, logistiky zásobování a
hygieny závisí na ozbrojených silách a vojenských organizacích po celém světě. Tyto produkty
byly vyvinuty ve spolupráci s ministerstvem obrany DE v nejtěžších podmínkách.
Všechny tyto produkty poskytují nezbytné zázemí pro zvládnutí extrémních
situací.
Společnost Kärcher nabízí:
Čisticí systémy vozidel, komunální vybavení a zametací stroje, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe, parní čističe, průmyslové vysavače s kombinovanou funkčností, uživatelskou přívětivost a sofistikovaný design. Inovace společnosti Kärcher a snahu o dosažení lepších řešení
znovu prokázaly patenty a ceny od renomované instituce. O společnosti svědčí přes 1 300 patentů a užitných vzorů, vynalézavost a inovativní proces.
Main Activities
Kärcher Futuretech - Germany‘s top technology. Kärcher Futuretech is a 100% whollyowned
subsidiary of the Kärcher Group. Kärcher Futuretech‘s solutions in the field of
CBRN decontamination, water supply, army camp equipment, catering logistics and
hygiene rely on armed forces and military organizations around the world. These products
have been developed in collaboration with the Department of Defence under the
toughest conditions. All these products provide the necessary background to handle extreme
situations.
The Kärcher company offers:
Vehicle cleaning systems, municipal equipment and sweapers, floor scrubbers, high-pressure
cleaners, steam cleaners, industrial vacuums combine functionality, user-friendliness
and sophisticated design. Kärcher‘s innovation and drive to achieve better solutions set
the company apart and have been proven again and again by patents and awards from
renowned institutions. Over 1,300 patents and utility models are a testament to the company‘
s ingenuity and innovative process.
Ulice / Street
Modletice 141
Město / City
Modletice
PSC / ZIP
251 01
485 35 761
DIČ / VAT
CZ48535761
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Obchodní a ostatní