Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Office Park Alleur Rue Alfred Deponthière, 44, Ans-Loncin
Logo
Email
defence@cmigroupe.com
Zaměření
CMI Defense je světovým lídrem ve vysoce výkonných multifunkčních zbraňových systémech pro lehká a středně těžká obrněná vozidla. Navrhuje a vyrábí:
- Modulové systémy věžiček Gunerill® od ráže 25 mm až 120 mm, kombinující vysokou palebnou sílu s nízkou hmotností pro obrněná vozidla s vysokou pohyblivostí, zaručující výkon a ochranu posádky;
- technické a taktické školení systémů Cockerill®, zahrnující teoretickou a praktickou výuku, živé střelby a výcvik na simulátorech Agueris®;
- simulátory Agueris, virtuální pohlcující (statický a mobilní) a vestavěné;
- Podpora životního cyklu během celého životního cyklu zbraňových systémů Cockerill®: podpora integrované logistiky, technické pomoci, provozní údržby, modernizace systému, dokumentace, náhradních dílů, nástrojů atd.
- Inovativní vylepšení zaměřené na rozvoj schopností zbraňových systémů Cockerill®.
Společnost CMI Defence, která je členem dvouleté skupiny CMI, prodala po celém světě více než 3 000 zbraňových systémů. Její nabídka těží z nejmodernějších odborných znalostí v oblasti softwarového, balistického a mechatronického inženýrství a z výrobních a asistenčních procesů z technického i lidského hlediska.
Main Activities
CMI Defence is a global leader in high-power multifunctional weapon systems for light and medium weight armored vehicles. It designs and produces:
- Cockerill® modular Gun-turret systems from 25mm to 120mm caliber, combining high fire power with light weight for high mobility armored vehicles, guaranteeing performance and protection for the crew;
- Technical and tactical training on Cockerill® systems, encompassing theoretical and practical instruction, live firing and training on Agueris® simulators;
- Agueris simulators, virtual immersive (static and mobile) and embedded;
- Lifecycle support throughout the lifecycle of the Cockerill® weapons systems: support for integrated logistics, technical assistance, operational maintenance, system modernization, documentation, spare parts, tools, etc.
- Innovative enhancement aimed at developing the capabilities of Cockerill® weapons systems.
Member of the bicentennial CMI Group, CMI Defence has sold more than 3,000 weapons systems worldwide. Its offering benefits from its cutting-edge expertise in software, ballistic and mechatronic engineering and from production and assistance processes in both technical and human terms.
Fax
+32 4 361 14 57
Ulice / Street
Office Park Alleur Rue Alfred Deponthière, 44
Město / City
Ans-Loncin
PSC / ZIP
BE 4431
BE 0563.837.739.
DIČ / VAT
BE 0563.837.739.
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice, Vývoj výcvik a opravárenství