Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Siemensova 2715/1, Praha 5 – Stodůlky
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Radek Zachoval, BA (Hons)
Logo
Email
ssp.cz@siemens.com
Facebook
@SiemensCZ
Twitter
@SiemensCzech
Zaměření
Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více jak 13 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.
Main Activities
Siemens is one of the largest technology companies in the Czech Republic and has been for more than 125 years an integral part of the Czech industry, being a guarantee of innovative technologies. With its 13,000 employees, it ranks among the largest employers in the country. The Siemens portfolio covers solutions for industry, energy, transport and public infrastructure, building technology and healthcare. The Czech Siemens is a pioneer in the industry 4.0 and Smart Cities, under which it provides the customers with comprehensive digital products and services.
Ulice / Street
Siemensova 2715/1
Město / City
Praha 5 – Stodůlky
PSC / ZIP
155 00
002 68 577
DIČ / VAT
CZ00268577
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb