Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Na Poříčí 1047/26, Praha 1 –⁠ Nové Město
Logo
Email
info@esigma.cz
Zaměření
959/5000
e.sigma, s.r.o. je členem skupiny e.sigma se sídlem v České republice a Německu. Skupina společností je evropským nástupcem americké obranné společnosti. Produktové portfolio se skládá z produktů a služeb skupin společností a také z produktů vybraných partnerských společností. Spolupráce s mezinárodními partnery v oblasti vývoje produktů, distribuce produktů a služeb poskytuje flexibilní řešení a spokojenost zákazníků. Skupina společností e.sigma poskytuje špičkové simulační a tréninkové systémy německým ozbrojeným silám a dalším mezinárodním zákazníkům v zemích NATO, na Středním východě, v Africe a Asii.
Produkty e.sigma dnes zahrnují přední světové simulační systémy pro padáky, výcvikové systémy pozemního boje, výcviková střediska taktických leteckých velení a řízení, výcvikové systémy špičkových zbraní a simulační systémy pro výzkum a vývoj hardwaru ve smyčce pro multispektrální optronické aplikace.
Main Activities
e.sigma, s.r.o. is a member of the e.sigma group of companies with facilities in Czech Republic and Germany. The company group is the European successor of a US defense company. The product portfolio consists of the company groups’ products and services and also of products from selected partner companies. The cooperation with international partners regarding product development, product distribution and services provides flexible solutions and customer satisfaction. The e.sigma group of companies are providing High End simulation and Trainig Systems to the German Armed Forces, and to other International customers in NATO countries, the Middle East, Africa and Asia.
e.sigma products today include world leading parachute simulation systems, ground combat training systems, Tactical Air Command and Control Training Centers, high end gunnery training systems and hardware-in-the-loop R&D simulation systems for multi-spectral optronics applications.
Ulice / Street
Na Poříčí 1047/26
Město / City
Praha 1 –⁠ Nové Město
PSC / ZIP
110 00
262 67 420
DIČ / VAT
CZ26267420
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství