Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Přerovská 38, Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Miroslav Rudel
jednatel
Logo
Email
info@nightpearl.eu
Zaměření
Hlavní druh činnosti:
• Vývoj a výroba termovizních zařízení, např. termovizních monokulárů, zaměřovačů, předsádek a brýlí pod vlastní značkou Night Pearl
• Vývoj a výroba přístrojů pro noční vidění na principu mikrokanálkových zesilovačů jasu obrazu, např. noktovizních monokulárů, dalekohledů pro noční vidění, noktovizních zaměřovačů, předsádek pod vlastní značkou Night Pearl
• Poskytovat kompletního řešení pro vojenské a policejní jednotky po celém světě


Zahraniční vztahy
• Pevné obchodní vztahy s významnými výrobci termovizních senzorů (jak VOx tak a-Si)
• Pevné obchodní vztahy s hlavními výrobci mikrokanálkových zesilovačů jasu obrazu
• Registrovaný dodavatel v rámci NSPA

Klíčové výhody
• Široká nabídka produktů splňující požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků
• Dokončené vysoce kvalitní produkty pro zajištění taktické výhody v nejnáročnějších podmínkách

Obchodní nabídka
• Dodávky termovizních a noktovizních přístrojů bezpečnostní složky
• Dodávky a integrace bezobslužného pozemního systému (UGS)
• Opravy a modernizace nočního vidění a termovizních zařízení
Main Activities
Main activities
• Development and production of thermal devices, including thermal monocular, thermal weapon sights, thermal clip-ons, thermal goggles under our own brand Night Pearl and OEM products
• Development and production of image intensified night vision devices, including night vision monoculars, night vision binoculars, night vision goggles, night vision clip-ons under our own brand Night Pearl and OEM products
• Development and production of digital night vision devices for outdoor and tactical applications
• Providing complete solutions for military, police and law enforcement units all over the world
Foreign relations
• Strong contacts with major producers of thermal sensors (both VOx and A-Si)
• Strong contacts with major producers of image intensifier tubes
• NSPA registered supplier
Key advantages
• Wide range of products and options for the most demanding customers
• Field proven high-quality products for ensuring tactical advantage in the most challenging conditions
Business offer
• Supplying thermal and night vision equipment for security and law enforcement operations
• Supplying of integrated and customized Unattended Ground Sensor (UGS)
• Repairing and upgrading night vision and thermal devices in service
Ulice / Street
Přerovská 38
Město / City
Bystřice pod Hostýnem
PSC / ZIP
768 61
262 21 756
DIČ / VAT
CZ26221756
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Komunikační a radiolokační systémy, Zbraně systémy řízení palby munice, Obchodní a ostatní