Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Tovární 532, Bojkovice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Radoslav Moravec, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel

tel.: +420 572 612 111
Logo
Email
zeveta@zeveta.cz
Zaměření
ZEVETA byla založena jako muniční továrna v roce 1936 a od samého začátku se její výrobní program zaměřuje na střelivo pro ozbrojené síly.
ZEVETA má vlastní konstrukční kapacitu pro vývoj různých druhů pyrotechnických a muničních výrobků. Výrobní program:
- výroba všech druhů pyrotechnických výrobků a střeliva
- rozsáhlé testování pyrotechniky a střeliva podle platné legislativy EU
- ekologická likvidace a demilitarizace munice
Produkty:
- kouřové granáty pro tanky
- fiktivní cíle pro ochranu letecké techniky - světlice
- univerzální ruční granáty
- protitankové zpětné zbraně - RPG
- bleskové a zvukové granáty
- barevné kouřové granáty
- signální střelivo ráže 26,5 mm
- světelné značky, pozemní světla a signalizační nádoby
Main Activities
ZEVETA was founded as an ammunition factory in 1936 and since the very beginning its production program has been focused on ammunition products for armed forces.
ZEVETA has its own design capacity for the development of various kinds of pyrotechnics and ammunition products. The production program:
- manufacture of all kinds of pyrotechnics and ammunition products
- extensive testing of pyrotechnics and ammunition according to valid EU legislation
- ecological disposal and demilitarization of ammunition
Products:
- smoke screen grenades for tanks
- dummy targets for the protection of aviation technology - flares
- universal hand grenades
- antitank recoilless weapons - RPG
- flash and sound grenades
- color smoke grenades
- signaling ammunition caliber 26,5 mm
- light markers, land lights and signaling pots
Ulice / Street
Tovární 532
Město / City
Bojkovice
PSC / ZIP
687 71
256 91 465
DIČ / VAT
CZ25691465
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství