Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8 –⁠ Karlín
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Aleš Pospíšil
PR, Media Relations
Logo
Email
ales.pospisil@adhog.eu
Zaměření
Agentura ADHOG Advertising byla založena v roce 2005. Za jejím vznikem stála skupina odborníků a profesionálů, která vzešla ze sítí Lowe & Partners.

ADHOG má know how velkých agentur obohacené o dlouholeté zkušenosti členů týmu, kteří úspěšně působili v mezinárodních korporacích, státní správě a ve světě médií. ADHOG zároveň přizývá ke spolupráci vyhlášené experty napříč obory, což klientům poskytuje jistotu, že budou vždy a za všech okolností v péči těch největších profesionálů.

ADHOG zná specifika lokálního trhu a mentality obyvatel, orientuje se ale i na mezinárodních trzích, které pomáhá otevírat českým exportérům. ADHOG je posedlý potřebou detailní znalosti cílové skupiny, protože jen správné pochopení cílové skupiny je klíčem ke správnému nastavení komunikace.

Klienti, ať už jsou to lokální začínající firmy či věhlasné nadnárodní společnosti, spolupracují s ADHOG při budování a rozvoji svých značek. Společně profilují produkt včetně jeho uvedení na trh a vymýšlení úspěšných (někdy možná nekonvenčních) reklamních řešení. Bok po boku mohou s ADHOG definovat a realizovat celkovou komunikační strategii, která zahrnuje i Public Relations, Public Affairs a Government Relations přístupy a postupy.

V ADHOG neotřesitelně věří, že myšlenka je mnohem důležitější než množství vynaložených finančních prostředků. Rozumějí rozpočtovým omezením českého trhu a vždy hledají kvalitu nadnárodních řešení v rámci lokálních finančních možností.
Main Activities
ADHOG Advertising was founded in 2005. It was founded by a group of experts and professionals who came from the Lowe & Partners network.

ADHOG has the know-how of large agencies enriched by the long experience of team members who have successfully worked in international corporations, government, and the media world. ADHOG also brings in renowned experts from across the industry to work with them, giving clients the confidence that they will be looked after by the very best professionals at all times and in all circumstances.

ADHOG knows the specifics of the local market and the mentality of the population, but it also focuses on international markets, which it helps open for Czech exporters. ADHOG is obsessed with the need for detailed knowledge of the target group, because only a proper understanding of the target group is the key to setting up the right communication.

Clients, whether they are local start-ups or renowned multinationals, work with ADHOG to build and develop their brands. Together they profile the product, including its launch and devising successful (sometimes perhaps unconventional) advertising solutions. Side by side, they can work with ADHOG to define and implement an overall communications strategy that includes Public Relations, Public Affairs and Government Relations approaches and practices.

At ADHOG, they unshakably believe that the idea is more important than the amount of money spent. They understand the budgetary constraints of the Czech market and always look for quality multinational solutions within the local financial possibilities.
Ulice / Street
Za Poříčskou bránou 365/21
Město / City
Praha 8 –⁠ Karlín
PSC / ZIP
186 00
273 73 649
DIČ / VAT
CZ27373649
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu