Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Za Poříčskou bránou 365/21, Praha 8 –⁠ Karlín
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Marek Bor
jednatel
Logo
Email
marek.bor@adhog.eu
Zaměření
Rozsah služeb agentury je široký, přesně naplňuje pojem full service. Návrhy a tvorba reklamních kampaní, koncipování marketingové a komunikační strategie, natáčení radiových a televizních spotů, kreativní i produkční zajištění promotion, veškeré tiskové produkční práce, PR služby, tvorba webových stránek, propagační akce a ochutnávky. Prostě vše, co vaši značku dostane na vrchol a pokud tam už je, tak ji tam bezpečně udrží.
Služeb agentury již spokojeně využívají společnosti Mattel ČR, Fisher Price Inc., Olainfarm Group ČR, Bongrain Food Service, Citfin, Albi, Alza, Hemp Solution, B Braun, Sensority, Pražský voucher a další.
Main Activities
ADHOG ADVERTISING Advertising Agency knows how to promote and develop your brand or product by seeking and finding successful (sometimes perhaps non-conventional ones) advertising solutions. The Agency´s philosophy is: to achieve great results, the idea is much more important than the amount of funs expended. Clearly said: creativity for the benefit of the brand!
The scope of the Agency´s services is broad, exactly corresponding with the meaning of the expression full service. Proposals and creating of advertising campaigns, conceptions of marketing and communication strategies, recording of radio and television commerials, creative and production organisation of promotions, all print production work, PR services, web pages, advertising events, and tasting. simply said, anything what can push your brand up to the top, and once it is already there, safely maintain its position.
Mattel ČR, Fisher Price Inc., Olainfarm Group ČR, Bongrain Food Service, Citfin, Albi, Alza, Hemp Solution, B Braun, Sensority, Pražský voucher. - the companies already using the Agency´s services to their satisfaction.
Ulice / Street
Za Poříčskou bránou 365/21
Město / City
Praha 8 –⁠ Karlín
PSC / ZIP
186 00
273 73 649
DIČ / VAT
CZ27373649
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu