Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Marek Špok, Ph.D.
ředitel podniku
Ing. Marcela Žaloudková
vedoucí odboru marketingu
Logo
Email
vop@vop.cz
Zaměření
• vývoj, modernizace a výroba speciální pásové a kolové techniky
• opravy a modernizace tanků, bojových vozidel a ženijní techniky
• výroba a prodej chemických automobilů, souprav pro dekontaminaci, pojízdných dílen, cisternových plničů pohonných hmot a cisternových automobilů na vodu
• opravy, přestavby a modernizace nákladních automobilů TATRA
• vývoj a výroba pozemních robotických systémů UGV TAROS
• dodávky průzkumných a pozorovacích systémů mobilních, stacionárních a přenosných, 2D a 3D scannerů
• kooperační výroba svařovaných konstrukcí a montáž zařízení, strojů a vozidel.
Main Activities
• development, upgrades and production of the tracked or wheeled military vehicles
• repairs and upgrading of tanks, APCs and engineer equipment
• manufacture and sale of chemical vehicles, sets for personnel decontamination, mobile workshops, tank truck refuellers and water tank trucks
• repairs, rebuilds and upgrade of TATRA trucks
• research and development ground robotic systems UGV TAROS
• deliveries of mobile, stationary and portable reconnaissance and observation systems, 2D and 3D scanners
• sub-contracted manufacture of a welded fabrications and assembly equipment, machines and vehicles.
Ulice / Street
Dukelská 102
Město / City
Šenov u Nového Jičína
PSC / ZIP
742 42
000 00 493
DIČ / VAT
CZ00000493
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství