Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Mladoboleslavská 944, Praha 9 – Kbely
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jiří Kašpárek
ředitel
tel.: +420 910 105 100
Logo
Email
info@vtusp.cz
Facebook
https://www.facebook.com/Vojensk%C3%BD-technick%C3%BD-%C3%BAstav-sp-1722678521341223/
Zaměření
Vojenský technický ústav, s. p. zaujímá významnou pozici v rámci obranného sektoru České republiky. Disponuje kvalitní technologickou základnou v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů a komunikačních systémů.
Mezi primární schopnosti se řadí realizace aplikovaného výzkumu a vývoje, prototypové výroby, dále zkušebnictví a certifikace, opravy, servis a modernizace výzbroje a techniky, zahraniční obchod s vojenským materiálem, systémová integrace, projektové řízení včetně zpracovávání studií a analýz ve prospěch Armády České republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.
Main Activities
The Military Technical Institute occupies an important position within the defense sector of the Czech Republic. It has a quality technological base in the field of defense and security research and development, including weapons, ammunition, ground equipment, unmanned reconnaissance equipment, aircraft on-board equipment, radio and airport technical equipment, simulators and communication systems.
The company's primary capabilities include the implementation of research and development, prototype production, testing and certification, repairs, service and modernization of armaments and technology, foreign military sales, system integration, project management including processing studies and analyzes for the Czech Army and other armed security forces and the integrated rescue system.
Ulice / Street
Mladoboleslavská 944
Město / City
Praha 9 – Kbely
PSC / ZIP
197 00
242 72 523
DIČ / VAT
CZ24272523
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Zbraně systémy řízení palby munice, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní