Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Výstaviště 405/1, Brno – Pisárky
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Michalis Busios
e-mail: mbusios@bvv.cz
Logo
Email
idet@bvv.cz
Zaměření
Zaměření:

Veletrhy Brno jsou organizátorem Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Jedná se o významnou etablovanou platformou obranného a bezpečnostního průmyslu ve střední Evropě se silnou mezinárodní účastí vystavovatelů i odborných návštěvníků. Veletrh se koná v lichých letech a pod záštitou státních orgánů.

IDET je prestižní přehlídkou inovací obranného a bezpečnostního průmyslu:
- platforma pro průmyslovou spolupráci
- zahraniční delegace, zástupci NATO, EDA (European Defence Agency)
- účast zástupců armády a vládních představitelů ze zemí celého světa
- úzká spolupráce s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR i Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
- Security Innovation Zone – podpora start-upů a inovací
- odborný doprovodný program – konference, semináře, workshopy
- IDET ARENA – dynamické ukázky vojenské, policejní a hasičské techniky, prezentace Armády ČR
- ZLATÝ IDET – soutěž o nejlepší inovační exponáty
- společně s veletrhem IDET se konají také Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET – prezentují se tak všechny složky integrovaného záchranného systému
Main Activities
BVV Trade Fairs Brno is the organizer of the IDET International Defence and Security Technologies Fair. The fair is an important established platform for the defence and security industry in Central Europe with a strong international participation of exhibitors and trade visitors. It takes place in odd years and under the auspices of the state authorities.

IDET is high-level showcase of defence and security industry innovations:
- platform for industrial cooperation
- foreign delegations, representatives of NATO, EDA (European Defence Agency)
- participation of government representatives and representatives of the military from many countries of the world
- close cooperation with the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Armed Forces of the Czech Republic as well as the Association of the Defence and Security Industry of the Czech Republic
- Security Innovation Zone – support for start-ups and innovations
- professional supporting program – conferences, seminars, workshops
- IDET ARENA – live demonstrations of military, fire-fighting and police equipment, presentation of the Armed Forces of the Czech Republic
- GOLDEN IDET – competition for the best innovative exhibits
- concurrently with IDET, the PYROS International Fire Fighting Equipment and Services Fair and the ISET International Security Technology and Services Fair are held, thus all components of the Integrated Rescue System will be presented
Ulice / Street
Výstaviště 405/1
Město / City
Brno – Pisárky
PSC / ZIP
603 00
255 82 518
DIČ / VAT
CZ25582518
Kategorie
Obchodní a ostatní