Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Třebohostická 987/5, Praha 10 – Strašnice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jan Kuchař
jednatel a generální ředitel
Ing. Tomáš Müller
obchodní ředitel
Logo
Email
telekomunikace@ttc.cz
Zaměření
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je předním výrobcem a dodavatelem specializovaných systémů v oblasti kritické infrastruktury – síťových infrastrukturních řešení na bázi DWDM, dispečerských systémů KONOS, systémů přenosu signálů ochran PCM v energetické síti. Mimo tradičních telekomunikačních řešení v rámci konvergence hlasových a datových sítí nabízíme i řešení infrastruktury mobile-mesh sítí (4G, LTE) od izraelské společnosti MOBILICOM. Společnost jako přední systémový integrátor v oblasti telekomunikací a ICT řešení také nabízí služby ucelených komunikačních řešení, které využívají výhod hlasové komunikace na bázi IP protokolu a progresivních bezdrátových technologií.
Main Activities
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. is a leading manufacturer and supplier of specialized systems in the area of critical infrastructure - DWDM based network infrastructure solutions, KONOS dispatching systems, PCM protection signal transmission systems for power networks. In addition to traditional telecommunication solutions within the convergence of voice and data networks, we also offer mobile-mesh network infrastructure (4G, LTE) solutions from the Israeli company MOBILICOM. As a leading system integrator in telecommunications and ICT solutions, the company also offers comprehensive communications solutions that take advantage of IP-based voice communications and advanced wireless technologies.
Fax
+420 234 052 991
Ulice / Street
Třebohostická 987/5
Město / City
Praha 10 – Strašnice
PSC / ZIP
100 00
411 94 403
DIČ / VAT
CZ41194403
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství