Připomínkování zákonů a novely zákonů v oblasti obrany

29.7.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

pro informaci vám zasíláme materiál, který je v mezirezortním připomínkovém řízení: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Materiál naleznete v příloze.

 

Dále si vás dovolujeme upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona má za cíl upravit znění zákona č. 412/2005 Sb. tak, aby lépe vyhovoval praxi v oblasti ochrany utajovaných informací. Materiál včetně formuláře pro připomínkování naleznete v příloze. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 8. 2022.