Připomínkování zákonů: 166/22 Zákon o zbraních a střelivu;T: 24.10.2022

3.10.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Zákon o zbraních a střelivu. Nový zákon o zbraních a střelivu celkově modernizuje právní rámec nakládání se zbraněmi, a to jak z právního, tak i technického hlediska; přitom ale nový zákon vychází z osvědčených institutů a celkového ideového nastavení dosavadní tuzemské právní úpravy. Nová právní úprava se rovněž vyrovnává s výzvami v podobě revidované legislativy Evropské unie pro oblast nakládání s palnými zbraněmi a střelivem, a to v maximální míře takovou formou, aby byly případné nepříznivé dopady této legislativy zmírněny, popř. v případě jednotlivých opatření kompenzovány celkovým nastavením systému nového právního rámce.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 10. 2022.