Připomínkování novely zákona související se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

29.9.2016
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/192-16-novela-zakona-souvisejici-se-zakazem-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-t-19-10-2016.aspx.

Součástí vyhlášky budou nově požadavky na uchovávání evidence, které byly doposud součástí § 16, resp. § 17 zákona.

Novelou dojde ke změně většiny příloh k vyhlášce a současně budou přidány přílohy nové. Seznamy vysoce rizikových biologických agens a toxinů (dále jen „VRAT“) a rizikových biologických agens a toxinů (dále jen „RAT“) uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce budou aktualizovány v souladu se změnami v nomenklatuře biologických agens, na základě nových vědeckých poznatků a v souladu s doporučeními mezinárodních organizací (např. Světová zdravotnická organizace nebo Světová organizace pro zdraví zvířat).

Vyplněný formulář s připomínkami prosím zasílejte na Pripominkovani@komora.cz