Priority PROPEDů – workshop

3.8.2017
Kristýna Helm

Vážení členové,

připomínáme, že v úterý 15. 8. 2017 od 9:00 se v Zrcadlovém sále MO uskuteční seminář, jehož cílem má být nastavení priorit projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) na rok 2018.

SPSŘO MO by ráda spolu se zástupci českého průmyslu vyhodnotila dosavadní projekty za rok 2017, prodiskutovala cesty a PROPEDy plánované na druhou polovinu roku, a především spolu s účastníky definovala priority pro rok 2018, a to především co do cílových destinací připravovaných projektů.

Projekty PROPED mohou mít podobu bilaterálních průmyslových dnů a jednání, B2B seminářů a workshopů, případně spolufinancování české účasti na rozličných veletrzích.

MO je samozřejmě připraveno vést delegace participující na zahraničních služebních cestách a oficiálních návštěvách, či se na tomto vedení případně podílet spolu s MZV, MPO či jinými resorty.

Vaše priority můžete již nyní zasílat na adresy jednotlivých pracovníků Odboru průmyslové spolupráce SPSŘO MO podle jejich oblastní působnosti:

Afrika: Mgr. Vilém Hanuš, hanusv@army.cz, 973 215 239

Asie: Mgr. Jakub Brož, brozj@army.cz, 973 201 849

Blízký Východ: Mgr. Tomáš Maďar, madart@army.cz, 973 201 846

Evropa: PhDr. Magdalena Gregerová, gregerovam@army.cz, 973 200 218

Latinská Amerika: Mgr. Tomáš Maďar, madart@army.cz, 973 201 846

Na základě vyhodnocení Vašich vstupů budou stanoveny předběžné priority, které budou vyhodnoceny a upřesněny na chystaném semináři.

Na workshop se můžete přihlásit na e-mailové adrese Tomáše Maďara (madart@army.cz), a to nejpozději do 8. 8. 2017. Pana Maďara přidávejte i do kopie e-mailů jednotlivým pracovníkům SPSŘO MO, je pověřenou osobou zodpovědnou za přípravu semináře.

Kapacita Zrcadlového sálu MO je omezena na cca 30-35 osob, účast tedy není možno garantovat. Rozhodující bude pořadí, v němž se zájemci do semináře přihlásí. Zároveň prosíme, aby každá společnost na jednání z kapacitních důvodů vyslala pouze jednoho zástupce.