Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit

22.6.2021
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme Vám k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Přezkumu pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit: https://www.komora.cz/legislation/eu-83-21-prezkum-pravidel-pro-vyvoz-strelnych-zbrani-a-opatreni-pro-jejich-dovoz-a-tranzit-t-28-6-2021/ . K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Přezkum se zabývá tím, jak lépe bránit prodeji legálně získaných střelných zbraní na černém trhu a jak se přizpůsobit současným hrozbám. Je proto třeba:

  • zajistit jednotné provádění protokolu OSN o střelných zbraních v EU
  • zajistit účinné sledování střelných zbraní v mezinárodních transakcích
  • zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány
  • usnadnit zákonný mezinárodní obchod se střelnými zbraněmi a co nejvíce snížit administrativní zátěž pro podniky

V příloze naleznete dokument – EU 83_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)3677254 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 6. 2021.