Představení nejnovějších technologií v podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku

18.9.2015
Alice Štysová

Dne 17.9.2015 se v  podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnila prezentace perspektivních technologií obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Členské firmy AOBP představily nejnovější trendy ve vývoji a výrobě obranných a bezpečnostních produktů, které tvoří světovou špičku v daných oborech. Za všechny jmenujme výzkumné projekty Vojenského výzkumného ústavu s.p. řešících dálkovou detekci chemických a biologických látek či dálkovou detekci min. Vývojem nových materiálů k ochraně vojáků a obyvatel se pochlubil Výzkumný ústav stavebních hmot. Řešení problematiky bezpilotních prostředků je jedním z hlavních programů Vojenského technického ústav s.p., jakož i ochrana proti elektromagnetickému impulsu nebo vývoj termobarických výbušnin. Světově známý systém pasivních sledovacích systémů k detekci vzdušných cílů posouvá firma ERA na další úroveň tím, že vyvinula způsob, jak zjistit ve vzdušném prostoru i takové objekty, které nevysílají žádný elektromagnetický signál. Firma Sellier&Bellot představila celou novou řadu nábojů, mezi nimiž zaujala především moderní munice pro policii. Tyto náboje zneškodní pouze útočníka, netříští se, ani se nikterak neodráží, a tedy nemohou způsobit zranění nezúčastněným osobám. Velmi zaujal i výklad firmy Pramacom HT s praktickou ukázkou systému C4ISTAR, který umožňuje vojákům moderní využití digitálních technologií k přenosu informací, dat a řízení boje malých vojenských jednotek. Tolik jen několik technologií z výčtu mnoha dalších, které byly představeny.Předseda podvýboru poslanec František Laudát ocenil výsledky práce českých firem a zdůraznil jejich význam pro ozbrojené síly i obecný rozvoj české průmyslové tradice. Z hlediska budoucího rozvoje pak firmy upozornily na limity, které představuje nedostatek technicky a přírodovědně vzdělaných mladých lidí. Prezident AOBP Jiří Hynek uvedl příklad, kdy jedna firma bojovala s nadnárodním konkurentem o jednoho mladého inženýra, kterého chtěla získat do vývojového oddělení, zatímco na jiné místo v ekonomickém úseku se téže firmě přihlásilo 300 uchazečů. Školství obecně nereflektuje potřebu českého hospodářství založeného na průmyslové výrobě. Abychom se i v budoucnu mohli pochlubit výbornými výsledky, bude potřeba neustálé interakce výrobní sféry a politické reprezentace k porozumění potřeb průmyslu, jako tomu bylo právě na půdě hospodářského výboru.