Pravidelný přehled aktivit AOBP

31.3.2016
Papajikova

Vážení členové,

připravili jsme pro Vás pravidelný přehled aktivit AOBP.

9.3. Účast prezidenta AOBP Jiřího Hynka na výročním zasedání Řídícího výboru Vojenského fondu solidarity konaném na Posádkovém velitelství Praha

9.3. Jednání prezidenta AOBP Jiřího Hynka s ředitelem Odboru zahraniční spolupráce, obranného průmyslu, výzkumu a vývoje Jakubem Hodinářem ohledně Strategie rozvoje obranného průmyslu

9.3. Jednání prezidenta AOBP Jiřího Hynka s poslancem Jiřím Skalickým, členem výboru pro obranu, ohledně zákonů bezprostředně se týkajících obranného průmyslu

11.3. Účast prezidenta AOBP Jiřího Hynka a viceprezidentů Jaroslava Pecháčka, Ladislava Šimka a Pavla Šalandy na XXI. reprezentačním plese Armády České republiky konaném ve Španělském sále a přilehlých prostorách Pražského Hradu

14.3. Přednáška prezidenta AOBP Jiřího Hynka na téma „Obranný a bezpečnostní průmysl ČR“ v kurzu vyšších důstojníků AČR

15.3.2016 Účast víceprezidenta AOBP ing. Jaroslava Pecháčka, CSc. na setkání Prezidia Asociace vojáci společně s válečnými veterány

15.3. Vystoupení prezidenta AOBP Jiřího Hynka na výroční poradě vedoucích zahraničních pracovišť Vojenského zpravodajství

17.3. Vystoupení prezidenta AOBP Jiřího Hynka na Italsko-českém ekonomickém fóru (zaměřeném na obranný, letecký a kosmický průmysl, kybernetickou ochranu a elektroniku), které se konalo v Paláci Žofín v Praze

23.3. Jednání prezidenta AOBP Jiřího Hynka s poslancem Bohuslavem Chalupou, místopředsedou výboru pro obranu, ohledně legislativy týkající se obranného průmyslu

24.3. Výjezdní zasedání Prezídia ve firmě AERO Vodochody Aerospace

29.3. Vystoupení prezidenta AOBP Jiřího Hynka na kulatém stole na téma „Inteligentní technologie vs. ploty pro ochranu státních hranic České republiky“, které se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Z MZV jsme dále obdrželi informaci, že byla upravena licenční politika vůči Bělorusku a nadále se budou vydávat souhlasná stanoviska k žádostem o udělení povolení k obchodování s vojenským materiálem pro toto teritorium s tou výhradou, že vzhledem k pokračování platnosti embarga EU na vývoz VM vůči Bělorusku, se bude povolení vztahovat pouze na dovozy z Běloruska.

 

Veřejné zakázky

17.-23.3.2016

24.-31.3.2016

Krátké zprávy z Ameriky