Pozvánka na kulatý stůl: Den ETIOPIE

25.8.2016
Alice Štysová

Vážení členové,

Hospodářská komora ČR organizuje v rámci projektu Aid For Trade kulatý stůl věnovaný obchodování s Etiopií a to v úterý 6. září od 10:00hod. Na setkání by se zástupci českých firem měli dozvědět více o ekonomice země, o potenciálu, který tato stabilní země v regionu skýtá, o právních aspektech při podnikání v Etiopii a rovněž si mohou vyslechnout zkušenosti a doporučení českých firem, které již v teritoriu úspěšně působí. Během setkání se dozvíte i více informací o připravované misi českých firem do Etiopie, kterou připravujeme na říjen t.r.

Rok 2015 byl Etiopii rokem ukončení první části Plánu rozvoje a transformace ekonomiky (2010/11 – 2014/15) a zahájení jeho druhé části (2015/16 – 2019/20). Během první části došlo k průměrnému růstu ekonomiky 10,1 % a bylo dosaženo významného pokroku v sektorech zemědělství a infrastruktury.  Přes výrazný ekonomický růst posledního desetiletí patří Etiopie stále k nejchudším zemím světa. Etiopská strategie ekonomického rozvoje přináší však příznivé výsledky. Během návštěvy místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Etiopii v r. 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu. V současnosti probíhají jednání o Dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic.  Mezi perspektivní sektory pro české investory patří: potravinářský průmysl (zejména výroba nealkoholických nápojů, piva, vína a destilátů, plnírny, mlýny, cukrovary, mlékárny, jatka), energetika a strojírenství (malé vodní elektrárny, montáž traktorů, zemědělských strojů, nákladních automobilů a ocelových konstrukcí), textilní, kožedělný a sklářský průmysl (výroba lahví) a dřevozpracující průmysl.

Zájemce o účast prosím o potvrzení krátkou zprávou v odpovědi na mail tycova@komora.cz (prosím uveďte název firmy, jméno účastníka a mailové spojení). Účast je zdarma, podléhá pouze registraci.

Program