Pozvánka na konferenci „Využití UAV a jejich monitorování“

13.6.2018
Alice Štysová

Vážení členové,

Sekce bezpilotních prostředků a robotiky Rady ředitelů AOBP ČR ve spolupráci s AOBP ČR a VTÚ s.p., VOP CZ s. p., Řízením letového provozu ČR s. p. a ČVUT si Vás dovolují pozvat na konferenci „Využití UAV (RPAS) a jejich monitorování – zkušenosti, legislativa a ochrana proti působení UAV (RPAS) v civilním prostředí“, která se uskuteční ve středu 27. června 2018 od 9:30 hod. v prostorách ČVUT. Více informací, vč. pokynů k registraci naleznete v přiložené pozvánce a přiloženém programu.