Pozvánka na Cyber Security and National Defense Conference v Praze

Dovolte, abychom Vás pozvali prostřednictvím člena AOBP – CEVRO Institut na mezinárodní konferenci věnované kybernetické bezpečnosti a národní obraně, které se zúčastní přední experti z Evropy a Izraele. Akce se bude konat 28. května od 13:00 v atriu vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

Hlavním partnerem konference je IBM Česká republika, dále také RWE Česká republika. Pracovním jazykem je angličtina (tlumočení bude zajištěno). Zde přikládáme aktuální program, který bude v následujících týdnech upřesněn na www.cevroinstitut.cz.

V případě zájmu o účast prosíme o zaslání závazné přihlášky s uvedením Vašeho jména, příjmení, instituce a Vaší pracovní pozice na pctr@vsci.cz. V případě dotazů se obraťte na Bc. Jiráčka (ludek.jiracek@vsci.cz).