Pozor – změna pravidel pro užití dřevěných obalů při dovozu z Číny

7.6.2018
Alice Štysová

Vážení členové,

Svaz průmyslu a dopravy ČR se na nás obrátil s krátkým dotazem, který se týká firem dovážejících zboží z Číny a užívajících dřevěný obalový materiál.

Evropská komise (EK) navrhuje kvůli výskytu dřevokazných škůdců v zásilkách s dřevěným obalovým materiálem (DOM) dováženým z ČLR zpřísnění fytosanitárních požadavků a kontrol při dovozu z ČLR.

V případě zjištění výskytu nevyhovujícího DOM navrhuje EK odmítnutí vstupu zásilky na území EU, včetně přepravované komodity, která s nevyhovujícím DOM nutně nesouvisí.

Podle EK ovšem takto vzniklé vícenáklady mohou dovozce přimět splnit fytosanitární požadavky EU již v místě odeslání, což zlepší ochranu před zavlékáním dřevokazných škůdců. Na druhé straně lze očekávat reciproční opatření ze strany ČLR.

—————————-

Pokud se vás opatření týká, prosíme obratem o stručnou odpověď na následující otázky (stačí i ANO/ NE) . Máme možnost ovlivnit českou pozici k uvedenému návrhu. Předem dekujeme za ochotu a věnovaný čas.

1) Způsobí odmítnutí vstupu na území EU komoditám z ČLR přepravovaným v zásilkách, jejichž dřevěný obalový materiál nesplňuje fytosanitární požadavky EU, českým podnikatelským subjektům zásadní hospodářské škody?

2) Způsobí českým podnikatelským subjektům zásadní hospodářské škody případné reciproční zpřísnění fytosanitárních požadavků ČLR při dovozu zásilek s dřevěným obalovým materiálem z EU?

3) Mohou české podnikatelské subjekty při vývozu do ČLR zajistit vybavení zásilek vyhovujícím dřevěným obalovým materiálem?

—————————-

Informace budou dále předány v anonymní formě. Konkrétní firmy bez svolení nebudou citovány.

Vaše odpovědi prosím zasílejte na email pfara@spcr.cz