Podpora zastupitelských úřadů firmám AOBP

20.11.2014
David

Dne 13.11.2014 uspořádal ZÚ Bejrút seminář nazvaný „Looking for possible cooperation between the Czech companies and Lebanese security forces and agencies“. Projekt byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programů podpory ekonomické diplomacie a organizační práci ZÚ Bejrút. Semináře se zúčastnilo přes 50 představitelů libanonské armády a policie, dále zástupci ministerstev obrany a vnitra, bezpečnostních agentur a dalších s tématem semináře propojených libanonských firem.

Po úvodním slově velvyslance Svatopluka Čumby a krátkém představení Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) ze strany místopředsedy Rady ředitelů AOBP Michala Filipiho vystoupili členské firmy AVEC CHEM s.r.o., Česká zbrojovka a.s., DICOM, spol. s r.o., Sellier & Bellot a.s. a další, které prezentovaly výrobní program zahrnující celou škálu výrobků od malých zbraní a munice až po osobní ochranné prostředky, detektory výbušnin, spojovací prostředky a taktické výrobky pro potřeby armády a bezpečnostních složek. Po prezentacích následovala volná diskuse přítomných návštěvníků se zástupci firem.

Ve večerních hodinách pak VZÚ uspořádal ve své rezidenci pro české podnikatele a jejich místní partnery koktejl, kde byly v méně formální atmosféře rozvíjeny pracovní kontakty navázané během semináře. I této akce se zúčastnila řada nejvyšších představitelů armády a policie a také ministr vnitra.

Velké poděkování patří panu velvyslanci Svatopluku Čumbovi, který v rámci přípravy akce navštívil prezidenta AOBP, se kterým projednal podrobnosti prezentace a svými osobními kontakty v Libanonu vytvořil předpoklady pro konkrétní obchodní případy, z nichž se některé již realizují. Takovýto cílený přístup představuje jednu z nejefektivnějších metod posilování našich ekonomických zájmů.

Úspěšně byly hodnoceny našimi firmami také akce ZÚ Manila, ZÚ Tunis a ZÚ Lima, které rovněž připravily prezentační akce v rámci specifik daného teritoria a zájmu našich firem. Zmínit je také potřeba řadu individuálních podpor jednotlivým firmám, nebo skupinám firem řadou dalších ZÚ v Africe a dalších teritoriích