Podpora projektů EDF ze strany MO ČR

16.9.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

Ministerstvo obrany ČR může vybraným projektům EDF vyjádřit podporu formou Letter of Intent. Žádost posuzuje MO ČR v součinnosti s AČR. Pokud máte zájem o posouzení projektu, jehož konsorcia jste lídrem či členem, postupujte dle následujícího postupu:

  • Nejpozději do 24. 10. 2022 vyplňte přiloženou žádost a zašlete ji k posouzení Ing. Petru Haklovi (haklp@army.cz).