Podnikatelská mise do Uzbekistánu

19.10.2018
Alice Štysová

Vážení členové,

Dovolujeme si Vás z pověření Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pozvat k účasti na podnikatelské misi do Uzbekistánu, která se uskuteční v termínu 26. – 29. 11. 2018 a bude doprovázet 1. místopředsedu PS P ČR Vojtěcha Filipa při jeho oficiální návštěvě.

Podnikatelskou misi společně organizují Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za SP ČR viceprezident František Chaloupecký a za komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Delegace bude sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty, a které by tato návštěva mohla podpořit, ale i firem, které chtějí navázat nové obchodní kontakty.

Hlavním bodem programu bude Česko-uzbecké podnikatelské fórum a B2B jednání v Taškentu, jehož cílem je setkání s co největším počtem potenciálních obchodních partnerů. Na fóru je možné dle Vašich požadavků přizvat i stávající partnery a Vámi předvybrané uzbecké firmy.

Očekává se, že místopředseda PS P ČR se sejde s uzbeckým předsedou Sněmovny panem Nuriddinjon Ismailovem, a dále s ministrem hospodářství Batyr Khodjaevem. Dle možností bude relevantním firmám umožněno se těchto setkání zúčastnit.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 5.11.2018.

Záloha na účastnický poplatek pro jednu osobu je 48.700,-.

Více informací včetně pokynů k přihlášení naleznete v odkaze: https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12275-podnikatelska-mise-do-uzbekistanu