Plán rozvoje schopností EDA

9.1.2020
Daniel Svoboda

EDA na svém portálu zveřejňuje hlavní záměry rozvoje, které jsou perspektivní pro mezinárodní spolupráci. Lze předpokládat, že programy, korespondující s těmito směry, budou prioritně zařazovány do financování z EDF. Doporučujeme seznámit se s přehledem „EDA Prioritisation Platform“, kde je po rozkliknutí Show more k dispozici přehled hlavních oblastí (zasíláme také brožurku). Doporučujeme dále sledovat informace na portálu EDA pro průmysl, kde je možné se registrovat, eventuálně hledat partnery pro mezinárodní programy a další informace.