Oznámení o úmrtí

14.3.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové, kolegové a přátelé, 

velice neradi vám předáváme tuto smutnou zprávu. Náš kolega přítel a velký nestor vojenského letectva plukovník Ing. Antonín Mohelník nás navždy opustil 9. března 2022. Přikládáme parte se všemi potřebnými informacemi o smutečním obřadu.

Věnujte prosím panu plukovníkovi tichou vzpomínku. 

Čest jeho památce!

Po oficiálním obřadu, který se koná v úterý 22. března v 15:00 hodin, pozůstalí zvou přítomné na smuteční pohoštění do restaurace Zastávka v 16:00 hodin. Prosíme obratem o potvrzení účasti na smuteční hostině na e-mail mohelnikova.dana@centrum.cz.