Novoroční přání od prezidenta AOBP

11.1.2019
Kristýna Helm

Vážení členové,

rád bych Vám popřál všechno nejlepší do nového roku 2019, především hodně zdraví Vám a Vašim blízkým, štěstí a spokojenost, ale i pracovní a osobní úspěchy.

letošním roce nás čeká řada nelehkých úkolů. Především musíme nadále posilovat roli českého obranného a bezpečnostního průmyslu jako klíčového prvku obranyschopnosti naší země. Tak musí být vnímán politiky, ale i veřejností. Proto musíme nadále prosazovat, aby český výrobce byl vždy upřednostňován před výrobcem zahraničním. Zároveň je třeba navýšit podporu exportu, a to zejména cestou odstraňování některých nesmyslných bariér spojených s licenčním řízením. V rámci uvolňování nových zdrojů EU k podpoře obranného průmyslu musíme bojovat za to, aby byl český výrobce vnímán jako rovnocenný partner schopný vyvíjet a vyrábět finální produkty s vysokou přidanou hodnotou, nikoliv pouze jako subdodavatel jednoduchých dílů. Jako každý rok nás čekají i mnohé nelehké výzvy, přičemž za největší považuji úplný zákaz olova v rámci nařízení EU REACH. Toto by mělo zásadní dopad nejen na výrobu střeliva, ale ve svých důsledcích na ruční zbraně a další komponenty.

Rád bych také připomněl volební 23. valnou hromadu, která nás letos čeká v termínu 11. 6. 2019.

Vážení členové, úkolů a výzev nás v roce 2019 čeká mnoho, a přeji nám všem, abychom jim obstáli a opět posunuli naše odvětví o krok dále. Za sebe mohu slíbit, že pro to udělám maximum.

S pozdravem,

RNDr. Jiří Hynek

Prezident AOBP