Novelizovaný Vnitřní řád AOBP

5.1.2012
David

V souladu s usnesením poslední valné hromady byl novelizován Vnitřní řád AOBP (Organizační řád) z r. 28.3.2000. Novelizované znění bylo schváleno Prezidiem dne 8.12. 2011 a řád vstoupil v platnost 1.1.2012. Viz příloha.

vnitrni_rad_aobp_schvalena_verze_2012_doc_12715