Novela zákona o utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

24.10.2011
David

Dovolujeme si upozornit, že dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se zásadně novelizuje Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tato novela přináší podstatné změny ve všech oblastech bezpečnosti, včetně průmyslové. Jako podstatnou změnu zmůžeme zmínit, že veškeré dosavadní prověrky ve stupni „V“ pozbývají platnosti dnem 31. 12. 2011. Je velmi rizikové podcenit tuto problematiky, proto škola CEVRO Institut pořádá dva semináře speciálně zaměřené na dopad tohoto zákona pro firmy obranného a bezpečnostního průmyslu. AOBP dojednala pro své členy slevu ve výši 10% ze základní ceny těchto seminářů. Upozorňujeme, že termín uzávěrek přihlášek se blíží a že první seminář se koná již 31. 10. 2011. V příloze najdete text dopisu, který byl adresován v nedávné době na všechny členy AOBP, a kde jsou uvedeny podrobné informace o seminářích. Dovolujeme si podotknout, že se jedná o semináře zaměřené především na praktickou aplikaci zákona, proto mohou být pro členy AOBP významným přínosem.

dopis_nabidka_kurzy_aobp_pdf_32514