NATO-Industry Forum

16.2.2021
Daniel Svoboda

Informujeme, že 11. března 2021 od 14 hodin středoevropského času proběhne další NATO-Industry Forum, a to v kontextu NATO 2030 a tzv. Reflection Process, iniciovaného generálním tajemníkem NATO, aby se zajistilo, že Aliance zůstane ve stávajícím a dohledném bezpečnostním prostředí vhodná pro daný účel. Toto bezpečnostní prostředí je dynamické, nejednoznačné a nejisté a je formováno řadou faktorů. Více informací včetně možnosti registrace naleznete na tomto odkazu. NATO-Industry Forum má za cíl dále rozvíjet partnerství s průmyslem a akademickou sférou ze všech spojeneckých zemí s cílem držet krok s technologickým pokrokem prostřednictvím inovací.