Nabídka kurzů IT a měkkých a manažerských dovedností

24.6.2021
Alice Štysová

Vážení členové,

Nabízíme možnost zajímavých online školení pro vaše zaměstnance, v oblasti obecného IT, specializovaného IT a měkkých a manažerských dovedností. Tyto kurzy jsou určeny primárně pro již zapojené firmy do projektu vzdělávání AOBP, výzvy č. 110. Kapacita však umožňuje přihlásit na kurzy i další členské firmy AOBP, které v projektu ještě zapojeny nejsou. Podmínkou je nepřekročené čerpání veřejné podpory de minimis (max. 200 000 EUR za předchozí 3 kalendářní roky). Školení se mohou účastnit pouze členské firmy AOBP a jsou plně placené z projektu, pro zapojené firmy jsou tedy zdarma.

Zasíláme nabídku aktuálně vypsaných otevřených kurzů v oblasti IT a měkkých a manažerských dovedností. Tyto kurzy budou probíhat elektronickou formou. V případě zájmu o vypsané kurzy prosím informujte Bc. Alici Štysovou, MPA na emailu stysova@aobp.cz. Do emailu vždy uvádějte název kurzu a datum, jmenný seznam účastníků a jejich kontaktní údaje (email a telefon). Na tento e-mail se můžete obracet i s jakýmikoliv dotazy, včetně konzultace ohledně systému veřejné podpory de minimis.

Nabídka IT kurzů:

https://www.skoleni-ict.cz/garantovane-terminy/

Nabídka kurzů měkkých a manažerských dovedností:

https://otevrenekurzy.portal110.cz

Upozorňujeme, že kurzy měkkých a manažerských dovedností jsou zpravidla více denní. Po rozkliknutí nabídky „Číst více“ zjistíte všechny termíny tohoto jednoho kurzu. Dále také upozorňujeme, že na IT kurzy je možné se přihlásit pouze v rámci prvního odkazu. V rámci druhého odkazu není možné se hlásit na IT a účetní kurzy. Děkujeme za pochopení.