Možnost nabídky produktů a služeb v době koronavirové krize

6.4.2020
Alice Štysová

Vážení členové,

Připomínáme, že pokud nabízíte produkty a služby, které jsou nyní aktuální v době pandemie Covid-19, je potřeba se zaregistrovat do oficiální platformy, která byla pro tyto účely zřízena MPO: https://covpoint.org/. V případě, že to zvážíte jako vhodné, můžete nabídky posílat po jejich registraci na portále covpoint.org i na Sekci průmyslové spolupráce MO NMO Dr. Kopečnému na kopecnyt@army.cz a do kopie ředitelce kanceláře Ing. Orlovičové na orlovicovam@army.cz.