Ministr Schwarzenberg k exportu zbraní

2.4.2013
David

Výroba a export zbraní mají v českém strojírenství dlouhou tradici. Továrny jako Sellier a Bellot, Škodovy závody či Vítkovické železárny vyráběly zbraně již v 19. století a jejich přičiněním se Československo v meziválečném období dostalo na špici světových vývozců zbraní.

Mnoho se od té doby změnilo. Komunisti český zbrojní průmysl zestátnili a podřídili politickým a vojenským zájmům východního bloku. Dnes je opět téměř plně v soukromém vlastnictví. Objevily se úspěšné firmy, které působí v nových prudce se rozvíjejících oblastech, jako jsou informační a komunikační technologie, kryptologie a další. Především se však naším vstupem do NATO a EU změnilo mezinárodní začlenění České republiky a s tím spojené závazky, ale vznikly i nové, velké příležitosti.

Klíčová je vazba mezi zájmy firem a státu. Nemám zdaleka na mysli pouze dohled nad vývozem zbraní, který musíme zajišťovat, abychom dostáli našim zmíněným mezinárodním závazkům. Jde i o podporu českým výrobcům při hledání zahraničních příležitostí a získávání zakázek. Obranná a bezpečnostní produkce českých firem má vysokou přidanou hodnotu: je technologicky náročná, má vazbu na výzkum, vývoj, technické školství a další. Naši diplomati si jsou toho dobře vědomi a při kontaktech se zahraničními partnery rozmach českého zbrojního průmyslu podporují.

Vývoz zbraní je velmi specifická činnost. Zákazníky jsou vesměs zahraniční vlády, tedy naši partneři. Je to oblast nesmírně politicky, vojensky, bezpečnostně a nakonec i ekonomicky citlivá, kde nám konkurují nejsilnější hráči světa. Naši diplomati a velvyslanci proto berou zájmy našich exportérů při jednání s partnery v zahraničí vždy do úvahy. Tam, kde je to pro podporu našich zájmů důležité a bezpečnostní situace to umožňuje, se snažím při svých cestách mezi členy delegace české exportéry zahrnout.

Rád bych zdůraznil, že ministerstvo zahraničních věcí intenzivně podporuje hospodářské zájmy českých firem v zahraničí obecně. Jinak to pro zemi naší velikosti, která je závislá na vývozu, ani být nemůže. To platí i přes zmíněné odlišnosti, pro podniky obranného a bezpečnostního průmyslu. Vedení mého ministerstva je v kontaktu s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, se kterou konzultujeme naše kroky. Jsme ve styku i s jednotlivými firmami a snažíme se pomoci. Především však naše síť zastupitelských úřadů po celém světě ve své každodenní práci využívá svého unikátního diplomatického postavení, znalostí a kontaktů pro to, aby české obranné podniky uspěly. Toto je nejen zájmem státu, ale i mým zadáním pro naše diplomaty.

 

Karel Schwarzenberg

1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR