Member detail

Home » Member detail
Chrudimská 1663, Přelouč
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jaroslav Černý
Jednatel
e-mail: cerny@armsvos.cz
Logo
Email
svos@armsvos.cz
Zaměření
SVOS, spol. s.r.o. je pokračovatelem historické tradice výroby pancéřovaných vozidel v České republice. Společnost, založená v roce 1992 a sídlící v Přelouči, je dnes předním evropským výrobcem pancéřovaných vozidel. Od počátku se společnost zabývá výrobou různých kategorií chráněných vozidel včetně víceúčelových vojenských vozidel vlastní výroby Perun a Vega. Společnost dále vyrábí vlastní balisticky odolná skla pro automobilní a stavební průmysl.

• Výrobní portfolio společnosti je zaměřeno na
• Ozbrojené síly – víceúčelová vozidla, vozidla pro speciální a výsadkové jednotky, sanitní vozidla, terénní vozidla
• Bezpečnostní sbory – hlídková policejní vozidla, protidemonstrační vozidla, vozidla pro zásahové jednotky
• Nevojenští uživatelé – pancéřované limuzíny a terénní vozidla, vozidla pro převoz cenin
• Dosud více než 100 provozovatelů dodáno přes 3 200 vozidel s produkční kapacitou až 500 vozidel ročně
• Plnohodnotné zabezpečení výzkumu, vývoje, výroby a provozní podpory vozidel, jejich systémů a pancéřovaných materiálů
• Certifikace ISO 9001:2008 & AQAP 2110
Main Activities
SVOS is a follower of the historical tradition of armoured vehicles production in the Czech Republic. Founded in 1992 and located in Přelouč, Czech Republic, SVOS is one of the leading European producers of armoured cars. Since its establishment, the company has been providing various security-related vehicles as well as military and law enforcement platforms including own-design Perun and Vega multipurpose military vehicles to name just a few. The company also makes ballistic glass for the automotive and construction industries.

• Production portfolio is focused on:
• Armed forces – multipurpose vehicles, special forces and airborne troops vehicles, ambulances, cross country vehicles
• Law enforcement agencies – police patrol vehicles, anti-riot vehicles, SWAT vehicles
• Commercial use – protected limousines and off roads, cash-in-transit vehicles
• More than 3,200 armoured cars delivered to date to more than 100 operators worldwide with an annual production capacity of up to 500 cars with
• In-house capabilities include design, development, production and support of vehicles, systems and armoured materials
• ISO 9001:2008 & AQAP 2110 certified
Fax
+420 466 955 742
Ulice / Street
Chrudimská 1663
Město / City
Přelouč
PSC / ZIP
535 01
481 52 056
DIČ / VAT
CZ48152056
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb