Member detail

Home » Member detail
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Marek Fiala
Ředitel marketingu
e-mail: fiala.m@pbs.cz
Logo
Email
info@pbs.cz
Zaměření
PBS Velká Bíteš se zabývá vývojem, výrobou a testováním turbínových pohonných jednotek pro letectví a energetiku. Je také přední evropskou slévárnou přesného lití a dodavatelem galvanických povrchových úprav. Nabízí výrobky a služby špičkové technické kvality s vysokou spolehlivostí a přidanou hodnotou zohledňující potřeby a specifika konkrétních zákazníků. Společnost většinu své produkce exportuje do více než 40 zemí světa. S více než 700 zaměstnanci patří v regionu Vysočiny mezi nejvýznamnější zaměstnavatele.
Main Activities
PBS Velká Bíteš focuses on the development, production, and testing of turbine engines for aviation and energetics. It is also front European precision casting foundry and supplier of galvanic surface treatments. PBS offers products and services of top-notch technical quality with high reliability and added value with respect to the needs and specifics of individual customers. The company exports most of its production to more than 40 countries around the world. With more than 700 employees we belong to the most important employers of the Vysočina region.
Fax
+420 566 822 372
Ulice / Street
Vlkovská 279
Město / City
Velká Bíteš
PSC / ZIP
595 01
001 76 109
DIČ / VAT
CZ00176109
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství