Member detail

Home » Member detail
Zkrácená 3223/46, Ostrava - Zábřeh
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Petr Bernatík sr.
Logo
Email
info@imexgroup.cz
Zaměření
o Imex Group s.r.o. se zabývá mezinárodním obchodem s vojenským materiálem. Její obchodní činnost je certifikována v souladu se systémem kvality ISO 9001: 2016. Schválení podle české vojenské normy č. 144 / 9-2010 od roku 2010.
Společnost zajišťuje dodávky pěchotních zbraní a APC, MBT a dalšího vybavení včetně munice, dodávky náhradních dílů pro letectví, dodávky dělostřelecké munice vč. 155 NATO, rakety pro letectvo a protivzdušnou obranu, dodávky pro policii, výstroj, zbraně vč. pyrotechnického zařízení.
Imex Group s.r.o. rovněž nabízí poradenství v oblasti mezinárodního obchodu s vojenským materiálem.
Main Activities
o Imex Group s.r.o. in engaged in International business with military material. Its business activities are certified in accordance with the system of quality ISO 9001:2016. Approval according to Czech Military Standard No. 144/9-2010 since 2010.
The company provides supplies of infantry weapons and APC, MBT as other equipment, inclusive its ammunition, supplies of aviation spare parts, supplies of artillery ammunition incl. 155 NATO, rockets for Air Force and Air Defense, supplies for Police, outfits, weaponry incl. pyrotechnic devices.
Imex Group s.r.o. also offers advice in the area of international trade with military material.
Fax
+420 596 112 202
Ulice / Street
Zkrácená 3223/46
Město / City
Ostrava - Zábřeh
PSC / ZIP
700 30
258 29 050
DIČ / VAT
CZ25829050
Kategorie
Obchodní a ostatní