Member detail

Home » Member detail
Machuldova 578/19, Praha 4
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Mgr. Michal Pivoňka
Logo
Email
info@czdefence.cz
Website
http://www.czdefence.cz
Zaměření
CZ DEFENCE ( www.czdefence.cz / www.czdefence.com) je odborný internetový magazín zabývající se primárně činností Armády České republiky a děním v českém obranném průmyslu. CZ DEFENCE se zajímá o současnou (a možnou budoucí) výstroj, výzbroj a vojenskou techniku, kterou Armáda České republiky používá. Součástí obsahu jsou také informace o Aktivních zálohách apod. Výše uvedené informace jsou čtenářům denně prezentovány formou odborných článků, a to v českém i anglickém jazyce. CZ DEFENCE je odborným mediálním partnerem nejvýznamnějších tematických veletrhů a platforem pořádaných v ČR, týkajících se obranného a bezpečnostního průmyslu (FUTURE FORCES FORUM, IDET, NATO DAYS).

CZ DEFENCE navštěvují klíčoví manažeři rozhodující o nákupu obranných technologií a speciální techniky, odborná i laická veřejnost. CZ DEFENCE je součástí pravidelného monitoringu zpráv společnosti NEWTON Media, a. s., která je lídrem v oboru mediálních analýz a monitoringu médií ve střední Evropě. CZ DEFENCE je pravidelně monitorován Ministerstvem obrany ČR a Armádou České republiky. Články z CZ DEFENCE jsou přebírány internetovým portálem Seznam.cz, kde jsou tyto zobrazovány přímo na homepage portálu.
Main Activities
CZ DEFENCE ( www.czdefence.cz / www.czdefence.com) is a specialized internet magazine primarily addressing activities of the Army of the Czech Republic and affairs of Czech arms industry. CZ DEFENCE takes interest in current (and possible future) gear, armament and military hardware used by the Czech Army. Included are information on Active reserves etc. The above-mentioned information is daily presented to readers in a way of specialized articles, namely in Czech and English. CZ DEFENCE is a professional media partner of the most important thematic fairs and platforms organized in the Czech Republic, related to the defense and security industry (FUTURE FORCES FORUM, IDET, NATO DAYS).

CZ DEFENCE is attended by key managers deciding on acquisition of defensive technologies and special equipment, by professional as well as general public. CZ DEFENCE is monitored by NEWTON Media, a. s., which is a leading international media monitoring and analysis group with a strong operating and market presence throughout 19 offices on 10 European markets. CZ DEFENCE is regularly monitored by the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Army of the Czech Republic. Articles from CZ DEFENCE are taken over by the Seznam.cz internet portal, where these are displayed directly on the portal's homepage.
Ulice / Street
Machuldova 578/19
Město / City
Praha 4
PSC / ZIP
14200
10871241
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu