Member detail

Home » Member detail
Bavorská 2780/2, Praha 5
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Marek Pácalt
Jednatel
Logo
Email
info@protectparts.cz
Zaměření
- Velkoobchod s hutním materiálem a jeho předzpracování
- Nákup a prodej plechů se zaměřením na různé druhy pancířů od nejvýznamnějších světových výrobců
- Výroba polotovarů (výpalků, ohraněných a skružených dílů, obrobků) v souladu s obdrženou výkresovou dokumentací
- Spolupráce s autorizovanými výzkumnými a testovacími ústavy
- Odborné poradenství ve fázi vzniku prototypů, tak ve fázi sériové výroby
Main Activities
- Wholesale of metallurgical materials and their pre-processing
- Purchase & sale of sheets with a focus on various types of armour of the world's major manufacturers
- Fabrication of semi-finished products (cut, edged and twisted parts & workpieces) made in accordance with obtained drawing documentation
- Close cooperation with authorized research & testing institutes
- Expert consulting in the phase of prototyping as well as in the phase of serial production
Ulice / Street
Bavorská 2780/2
Město / City
Praha 5
PSC / ZIP
155 00
085 71 406
DIČ / VAT
CZ08571406
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Obchodní a ostatní