Member detail

Home » Member detail
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 –⁠ Dejvice
Logo
Email
cvut@cvut.cz
Zaměření
ČVUT v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.
V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 500 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 252 akreditovaných studijních programů v českém jazyce a 83 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.
ČVUT nabízí k využití svoji kapacitu ve výzkumu, vývoji a inovacích v programech EDAP / H2020 / PADR / EDF / EDA, včetně vzdělávacích programů pro výuku odborníků a mladých vědeckých pracovníků pro bakalářské, magisterské a doktorské obory nebo celoživotní vzdělávání.
Main Activities
The Czech Technical University in Prague (CTU) is one of the biggest and oldest technical universities in Europe. CTU currently has eight faculties (Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Nuclear Science and Physical Engineering, Architecture, Transportation Sciences, Biomedical Engineering, Information Technology) more than 18,500 students. For the 2018/19 academic year, CTU in Prague is offering its students 252 accredited study programmes in Czech language and 83 in foreign languages. CTU educates modern specialists, scientists and managers with knowledge of foreign languages, who are dynamic, flexible and can adapt quickly to the requirements of the market.
CTU offers its facilities for use in research, development and innovation in the EDAP / H2020 / PADR / EDF / EDA programmes, including educational programmes for experts and young scientists in bachelor, master and doctoral study programmes or in lifelong learning.
Ulice / Street
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Město / City
Praha 6 –⁠ Dejvice
PSC / ZIP
160 00
684 07 700
DIČ / VAT
CZ68407700
Kategorie
Obchodní a ostatní