Member detail

Home » Member detail
Polní 4795, Chomutov
Logo
Email
dufka@strixchomutov.cz
Zaměření
Výzkum a vývoj konstrukce mobilní modulární bariéry s balisticky odolnými kompozitními deskami s využitím pro ochranu objektů, zasahujících jednotek IZS nebo bezpečnostních složek v krizových situacích. Možnost samostatného využití vyvíjených balisticky odolných kompozitních desek a panelů i mimo systém modulární mobilní bariéry.
Výzkum a vývoj systému stavebních prvků a postupů jejich aplikace pro využití ke zvýšení balistické odolnosti stacionárních cílů založený na použití balisticky odolných panelech sendvičové konstrukce.
Vývoj komplexního monitorovacího systému včasného varování při dosažení kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů.
Main Activities
STRIX Chomutov a. s. was established in 2005. It continues the tradition of a company which has been operating in various legal forms under the same name since 1994. Company focuses on the construction industry, especially on geotechnical and transport construction. Since 2009, it has also been engaged in research and development of new services, systems and advanced technologies not only in construction and geotechnics. Since 2018, the subject of its specialization has been part of other emergency services of the Integrated Rescue System of the Czech Republic.

Research and development of the mobile modular barrier construction with ballistic resistant composite plates used for the protection of buildings, intervening Integrated Rescue Service units and security forces in crisis situations. Those ballistic resistant composite boards and panels are possible to be used even outside the modular mobile barrier system.
Research and development of the system of construction elements and their applications to increase the ballistic resistance of stationary targets based on the use of ballistic resistant panels of sandwich construction.
Development of a comprehensive early-warning monitoring system when reaching critical conditions that compromise the security and stability of objects.
Fax
+420474623180
Ulice / Street
Polní 4795
Město / City
Chomutov
PSC / ZIP
430 01
272 74 535
DIČ / VAT
CZ-27274535
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství