Member detail

Home » Member detail
1. máje 97/25, Liberec III –⁠ Jeřáb
Logo
Email
founova@clutex.cz
Zaměření
Hlavní oblasti:
- Vývoj a inovace (aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – národní a mezinárodní, vývoj nových zkušebních metod, prototypování a přizpůsobování procesů a výrobků...)
- Marketing a propagace (společná propagace klastru a jeho členů na národních a mezinárodních výstavách)
- Shromažďování a sdílení informací
- Vzdělávání a odborná příprava
Main Activities
Main Areas:
• Development and innovation (R&D&I projects activities – national & international, development of new testing methods, prototyping and customization of processes and products, …)
• Marketing and promotion (Joint promotion of the cluster and its members at national and international exhibitions)
• Collecting and sharing information
• Education and training
Ulice / Street
1. máje 97/25
Město / City
Liberec III –⁠ Jeřáb
PSC / ZIP
460 07
270 31 641
DIČ / VAT
CZ27031641
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní