Member detail

Home » Member detail
U Nisy 362/6, Liberec
Logo
Email
info@mzliberec.cz
Zaměření
Společnost MZ Liberec a.s. vychází z tradice distribuce léčivých a technických plynů, která se datuje do roku 1957. Společnost navrhuje, vyrábí, dodává a montuje elektroinstalaci léčivých a technických plynů. Nedílnou součástí programu jsou dokončovací prvky rozvodu, jako jsou rampy, zdrojové mosty, otočné stropní komplexy a další zdravotnická zařízení, která jsou následně vybavena operačními místnostmi, jednotkami intenzivní péče, anesteziologií a oddělením intenzivní péče a resuscitace a standardním lůžkovým oddělením po celém světě. Společnost také zajišťuje dodávku a montáž zdrojů medicinálních plynů, tj. generátorů kyslíku, kompresorů, vakuových, tlakových a odpařovacích stanic.
Main Activities
The company MZ Liberec a.s. builds on the tradition of distribution of medicinal and technical gases, which dates back to the year 1957. The company designs, manufactures, supplies and assembles the wiring of medicinal and technical gases. An integral part of the program are the finishing elements of divorce, such as ramps, source bridges, swivel ceiling complexes and other health care facilities, which are subsequently equipped with operating rooms, intensive care units, anesthesiology and intensive care-resuscitation department, and standard inpatient wards around the world. The company also provides delivery and assembling of resources of medicinal gases, i.e. oxygen generators, compressor, vacuum, pressure reducing and evaporation stations.
Ulice / Street
U Nisy 362/6
Město / City
Liberec
PSC / ZIP
460 07
473 06 581
DIČ / VAT
CZ47306581
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení